miércoles, 13 de junio de 2012

************

NUEVA COLECCION DE CARTERAS HAITI

Blue Mall 809-955-3184  -  Bella Vista Mall 809-255-0699  -  Casa Virginia 809-565-3124
Zona Colonial 809-2213796  -  Marina Casa de Campo 809-523-2304  -  Altos de Chavón 809-523-8155

Casa del Río en Altos de Chavón 809-951-1899 - Próximamente en Pétionville, Haití